Danh mục: BỆNH LOÉT

  • BỆNH LOÉT HẠI CÂY CÓ MÚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

    Bệnh loét phá hại cây ăn quả thường làm rụng quả và lá, cây cằn cỗi chóng tàn. Bệnh loét phá hại cây ăn quả thường làm rụng quả và lá, cây cằn cỗi chóng tàn. Ở vườn ươm, khi bị bệnh nặng cây con dễ chết, quả bị bệnh phẩm chất kém không thể […]
    Xem thêm
0919817033
0919817033