Danh mục: CÂY SEN

  • KỸ THUẬT CANH TÁC TRỒNG SEN LẤY CỦ

    KỸ THUẬT CANH TÁC TRỒNG SEN LẤY CỦ

    1.Đặt hom Đặt hom củ khi nhiệt độ nóng ấm, hom được đạt theo hàng, hàng cách hàng 2-3m, cây cách cây 1,2-3m, khoảng cách này thay đổi theo giống và điều kiện canh tác. Cây cách bờ hồ 1-2 m. Lượng hom giống cần thiết phụ thuộc vào khoảng cách trồng. Với mật độ […]
    Xem thêm
0919817033
0919817033