AGRI-FOS 700 CHAI 1 LÍT và 500ML – TRỊ BỆNH XÌ MỦ TRÊN CÂY CHANH- PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

Công dụng:

  • Giúp cây ra rễ khoẻ, nhanh
  • Làm già lá, kích tạo mầm hoa
  • Xử lý hoa nghịch vụ
  • Cây phục hồi nhanh sau khi bị bệnh

Sản phẩm tương tự: ELCARIN 0.5SL

Đọc tiếp