ASARASUPER 500SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY LƯNG TRẮNG, RẦY XANH, BỌ XÍT MUỖI CHAI 240ML – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

ĐẶC TRỊ:

  • Rầy lưng trắng
  • Rầy xanh
  • Bọ trĩ
  • Bọ xít muỗi

Đọc tiếp