ATT FRUIT – ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI TRÁI – CHAI 200ML – AGRI THUẬN THIÊN -phanbondongnai.com

ĐẶC TRỊ:

  • Thối trái
  • Sương mai
  • Nứt thân, xì mủ
  • Xoăn ngọn

Đọc tiếp