CẶP THUỐC TRỊ SÙNG ĐẤT ĐÃ KHÁNG THUỐC HÀNG ĐẦU TRONG NƯỚC – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

Cặp đôi trị sùng đất:

  • FISAU 135EC
  • CIFITOX 300EC

Sản phẩm tương tự: HUSSA 722SL

Đọc tiếp