HITOCO 38 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG AV4-BO633 KÍCH RA HOA SẦU RIÊNG, PHÁ VỠ MIÊN TRẠNG, RƯỚC HOA ĐỒNG LOẠT CHAI 500ML – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

Công dụng:

  • Bổ sung phụ gia giúp cây phá vỡ miên trạng, kích mắt cua nứt mạnh
  • Chuyên dùng xử lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn.
  • Giúp cây ra hoa đồng loạt, phát hoa phát triển mạnh
  • Giúp cây ra bông và hạn chế cây đi đợt.

Sản phẩm tương tự : HITOCO 37

 

Sản phẩm tương tự : YARA VITA BORTRAC

Đọc tiếp