HOANGANHBULL 72WP – THUỐC TRỪ BỆNH HIỆU LP-RIDO ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ, VÀNG LÁ, THỐI TRÁI, HÉO RŨ, SƯƠNG MAI GÓI 100GR – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

ĐẶC TRỊ:

  • Thán thư
  • Vàng lá
  • Thối trái
  • Héo rũ
  • Sương mai

Đọc tiếp