KÍCH PHÁT TỐ– KÉO VỌT BÔNG: KÉO MẮT CUA RA ĐỒNG LOẠT 500ML – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

CÔNG DỤNG:

  • Giúp kích hoa mầm
  • Đánh thức mầm ngủ và kéo dài hoa nâng cao khả năng đậu phấn hoa 
  • Chống rụng hoa với điều kiện thời tiết bất lợi.

Đọc tiếp