NEWSODANT 5.5EC – Đặc Trị Nhện Gié Trên Lúa, Nhện Đỏ Trên Cam 500gr – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

ĐẶC TRỊ:

  • Sâu cuốn lá
  • Sâu đục bẹ
  • Nhện gié
  • Nhện đỏ
  • Sâu tơ

Đọc tiếp