ONCOL 20EC 500ml– THUỐC ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

Đặc trị:

  • Sâu tơ
  • Sâu keo
  • Rầy xanh
  • Rầy mềm

Đọc tiếp