Phân bón vi lượng AV4-BO633 Kích mắt cua Sầu Riêng 500ml – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

CÔNG DỤNG:

  • Đánh thức các mầm hoa ngủ
  • Thúc đẩy mầm hoa phát triển sớm, đồng loạt, tập trung
  • Kích hoa bung mạnh.
  • Phá vỡ miên trạng
  • Giúp bung mắt cua đồng loạt
  • Ra hoa tập trung, tăng đậu trái

Đọc tiếp