ROMIO 300WP – THUỐC TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI, ĐỐM LÁ, MỐC SƯƠNG, THÁN THƯ, THỐI TRÁI, THỐI NHŨN GÓI 300GR – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

Đặc trị:

  • Thán thư
  • Rỉ sắt
  • Đốm lá
  • Mốc sương
  • Lở cổ rể

Đọc tiếp