STONEGOLD 22WP GÓI 200GR– SUPER KHUẨN – ĐẶC TRỊ BỆNH KHÔ ĐẦU LÁ ( CHÁY ĐẦU LÁ) TRÊN HÀNH – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

150.000 VND

ĐẶC TRỊ:

  • Thán thư
  • Thối trái
  • Lem lép hạt
  • Cháy bìa lá

Mua ngay Đọc tiếp