THUỐC TRỪ SÂU THIPRO 550EC – HIỆU TIGER ĐẶC TRỊ RẦY RỆP CHÍCH HÚT, RẦY NÂU, RẦY LƯNG TRẮNG CHAI 240ML – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

THIPRO 550EC ĐẶC TRỊ:

  • Rầy nâu
  • Rầy lưng trắng
  • Rệp

Đọc tiếp