THUỐC TRỪ SÂU YAPOKO 250SC RẦY XANH ATT – CHẾT NHANH, DIỆT SẠCH – CHAI 120ML – 90K – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

90.000 VND

ĐẶC TRỊ:

  • Sâu cuốn lá
  • Sâu đục thân
  • Bọ trĩ
  • Sâu tơ
  • Sâu vẽ bùa

Mua ngay Đọc tiếp