TITANICONE 327SC – META PLUS ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN, ĐỐM VẰN, VÀNG LÁ, LEM LÉP HẠT, XƠ ĐEN, THỐI TRÁI,…TRÊN CÂY TRỒNG chai 240ml giá 150k

150.000 VND

Công Dụng:

  • Lem lép hạt
  • Khô vằn
  • Vàng lá
  • Thán thư

( Sản phẩm tương tự: http://phanbondongnai.com/product/thuoc-tru-benh-mekongvil-5sc-danh-bay-nam-hong-than-thu-tren-cay-trong/ )

Mua ngay Đọc tiếp