VOLIAM TARGO 063SC ATT – TRỪ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, NHỆN GIÉ, SÂU KEO MÙA THU – CHAI 250ML – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

ĐẶC TRỊ:

  • Sâu cuốn lá
  • Sâu đục thân
  • Sâu keo
  • Nhện gié

Đọc tiếp