VUA RẦY RỆP 100GR – THUỐC TRỪ RẦY BUCCAS 120WP – ĐẶC TRỊ TRỨNG VÀ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

Đặc trị:

  • Rệp vảy
  • Rệp sáp
  • Rầy xanh
  • Bọ trĩ
  • Bọ xít muỗi

Đọc tiếp