YAPOKO 250SC ATT– THUỐC TRỪ SÂU HIỆU LP-TESLA ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, RUỒI VÀNG, BỌ NHẢY, SÂU LÔNG, RẦY, RỆP CHAI 450ML AGRI THUẬN THIÊN- PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

ĐẶC TRỊ:

  • Rầy xanh
  • Ruồi vàng
  • Sâu lông
  • Rầy
  • Rệp
  • Bọ nhảy

Đọc tiếp